Nuda o prázdninách 2010

 
Před každými prázdninami máme vždycky strach, že nebudeme vědět, co dělat. Díky dotaci z Luterské církve v Bavorsku, jsme ale nemuseli mít obavy z nudy: c