Pravidla a práva

 

PRAVIDLA

 • Přístup do Hlásky mají všichni bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání, přesvědčení, ...
 • Centrum je určeno lidem ve věku 6 – 19 let
 • V Centru respektujeme ostatní a chováme se ohleduplně
 • I v Centru platí zákony (nepřípustné je především: šikana, slovní a fyzická agrese, jakákoliv forma diskriminace, krádeže, poškozování cizích věcí, ...)
 • V Centru se nemluví vulgárně
 • V celém areálu Centra je zakázána jakákoliv manipulace s nelegálními drogami a alkoholem
 • Kouření je povoleno pouze na zahradě, a to od osmnácti let
 • V Centru si každý uklízí své věci
 • Každý návštěvník se zavazuje dodržovat tato pravidla a respektovat pracovníky Centra

 

PRÁVA

 • máš právo být v Centra (pokud respektuješ pravidla)
 • máš právo na pomoc od pracovníků Centra
 • nemusíš se zapojovat  do naplánovaných aktivit
 • máš právo na respektování  svých názorů, postojů, vzhledu atd.
 • máš právo využívat vybavení a nabídku Centra, účastnit se akcí
 • máš právo si stěžovat a právo na spravedlivé projednání stížnosti
 • máš právo se zapojit do rozhodování o tom, jak má Centra lépe fungovat.
 • Zajímá nás Tvůj  názor.